Hoe sociaal zijn social bookmark / social news sites?

Een groot deel van de tijd dat ik online ben, ben ik te vinden op social bookmark / social news sites. Ben ik hierdoor een sociaal type? Ik vrees van niet. Mijn aanwezigheid op deze sites is voornamelijk gebaseerd op een stukje eigen belang (ik besef dat ik nu behoorlijk door de mand val). Ik wil deze blog - 20 krabbels en indirect mezelf- onder de aandacht brengen. Misschien of moet ik zeggen, hopelijk ben ik geen representatief lid van deze sites.

Social bookmark / social news sites mogen bij de totstandkoming van de links en de berichten sociaal zijn, in de verstrekking van deze informatie doen ze hun naam geen eer aan. De rubrieken zijn zo breed van opzet - bijvoorbeeld entertainment, technologie, sport - dat ze niet of nooit aan mijn iemands persoonlijke informatiebehoefte kunnen voldoen. Al zou ik op basis van rss feeds op de hoogte worden gehouden van een onderwerp als bijvoorbeeld technologie, dan zou ik veel berichten te zien krijgen die niet aansluiten op mijn interesse (mijn aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar Web 2.0 technologie, met name Ajax).

Bij huidige opzet van de social bookmark / social news site is het een beetje prediken voor eigen parochie. We vormen een community, iedereen met zijn of haar eigen belang. Op zich is dat niet verkeerd. Ik denk dat de sites er alleen beter van worden door een onderscheid aan te brengen tussen het aanmelden en het lezen van bookmarks / berichten. Nu ligt de nadruk op het aanmelden.

Social bookmark / social news sites doen er goed aan de informatiebehoeften / interesses van haar lezers (of leden) in kaart te brengen (op basis van tags). Er kan dan een betere informatievoorziening worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van rss feeds. Dit is zeker van belang voor de sites waar je een negatieve stem kan uitbrengen. Mocht ik in een bepaald soort informatie geen interesse hebben, hoe eerlijk is het dan dat ik daar een oordeel over kan vellen? Door rekening te houden met het leesgedrag van de sitebezoeker neemt de kracht van social bookmark / social news sites toe.

Ook zo lekker virtueel bezig?

Ik snap het niet. Kan iemand mij alsjeblieft uitleggen waarom niet zo lang geleden interactiviteit in was en waarom we nu zo nodig virtueel bezig moeten zijn?

Op MarketingFacts lees ik het volgende bericht van Annet de Graaf:

Iedereen is het er wel over eens dat de hype van Second Life haar hoogtepunt heeft gehad. En met concurrenten als het reeds gelanceerde Home van Playstation en de nog te releasen 3D p2p software Outback Online is het redelijk achterhaald om je als bedrijf of instelling uitsluitend op Second Life te concentreren.

Ik weet het niet Annet. Je zal me waarschijnlijk wel niet van deze tijd vinden als ik je vertel dat bij de eerste internethype iedereen het had over "interactiviteit". Ondernemend Nederland moest aan een site om "interactief te kunnen communiceren met de doelgroep"! Eigenlijk wilden we online aanwezig zijn en dat deden we door onze informatie te digitaliseren. Van interactiviteit was, uitzonderingen daargelaten, nauwelijks sprake.

Gelukkig hebben we nu Web 2.o. We spreken alleen nu niet meer over interactief maar over social. We hebben schitterende toepassingen op het gebied van blogs, social bookmarking, social news, wiki, etc. Met 'we' bedoel ik 'de consument' want het bedrijfsleven heeft nog geen goed antwoord op deze vorm van interactiviteit.

Daarom snap ik het niet. Het is misschien geweldig dat we nu een Platform Virtuele Werelden hebben. En dat er na Second Life nog veel meer te beleven valt. Maar weet je waarom het merendeel van de residents op Second Life teleurgesteld is in het bedrijfsleven? Slechte klantenservice en weinig interactiemogelijkheden (onderzoek Komjuniti).

Het bedrijfsleven moet daarom eerst 'social' denken, daarna pas virtueel.

Denk even aan de social bookmarker voordat je weggaat

Je gaat goed! Enige tijd geleden zag je een geweldige tip op zo'n social bookmark site staan. Je klikt. Je klikt nog eens. En nog eens... En tevreden wil je nu je browser stoppen. "Wilt u zeker afsluiten wanneer er meerdere vensters open zijn?" "Tuurlijk weet ik dat zeker! Ik ben niet achterlijk!" Quit.

Maar weet je het wel zeker? Ben je niets vergeten?

Het overkomt ons allemaal. Op een social bookmark site vind je een interessant nieuwsbericht. En via vele andere links kom je meer over het onderwerp te weten. Je sluit af maar vergeet een stem uit te brengen op het bewuste artikel. Hoe kan dat worden voorkomen?

Een ideale oplossing is wanneer je social bookmark site - de volgende keer dat je inlogt - je herinnert waar je op hebt geklikt (en nog niet gestemd). Bijvoorbeeld:

Je hebt op 23 april 2007 op de volgende artikel(en) geklikt. Wil je nog een stem hierop uitbrengen?

Denk even aan de social bookmarker voordat je weggaat. Stem - Negeer

Hulde aan de social bookmarker! Stem - Negeer

Klik je nu op een social bookmark / nieuwsbericht, dan wordt er een nieuw venster geopend. Deze oplossing maakt een social bookmark site nog socialer, niet alleen ter ondersteuning van je stemgedrag maar ook als reminder voor de berichten die je hebt bekeken.

And here are the results of...

Social bookmark sites moeten niet meteen het aantal stemmen laten zien nadat een artikel is geplaatstHet is haast niet te voorspellen of een artikel het goed gaat doen op een social bookmark site. Zoals ik heb aangegeven in het artikel 'Wil jij mijn stemtrekker worden?' lijkt het succes bepaald te worden door de ene eerste stem. Als die er is, dan volgen er vaak meerdere kudos, stemmen, tips en wat al niet meer.

Om niemand te beïnvloeden in zijn of haar stemgedrag lijkt het mij een goed idee om op een social bookmark site niet meteen het aantal stemmen te laten zien nadat een artikel is geplaatst. Het aantal stemmen - uiteraard een tussenstand - wordt bijvoorbeeld pas 4 uur na plaatsing zichtbaar.

Een interessant artikel in dit verband vind je op franticindustries. Met dank aan Henri van de Hoof van Marketingland.

Hulde aan de social bookmarker!

Hij speurt voor ons het internet af op zoek naar interessante sites en berichten. Wat hij heeft gevonden, deelt hij met ons zonder daar ooit iets voor terug te vragen. Wordt het niet eens tijd om hem in het zonnetje te zetten; onze social bookmarker!

Goed. Het leven van een social bookmarker wordt iets eenvoudiger gemaakt door een button op een site / blog te plaatsen waardoor een bericht snel kan worden gelinkt naar de desbetreffende social bookmark site.

Maar is het ook niet fair aan te geven wie die button als eerste heeft gebruikt, wie het bericht heeft aangemeld? Hoe? Door het logo van de social bookmark site te veranderen in de foto van social bookmarker! Web 2.0 dat ben jij, social bookmarker!

Door het logo van de social bookmark site te veranderen is ook duidelijk te zien dat een bericht al is aangemeld. In dit voorbeeld is dat het geval bij eKudos. Mijn foto is puur ter illustratie :)

4e krabbel

Een 'social' opzet voor een social news / social bookmark site
Ik werk nu (bijna) twee maanden aan deze blog. Veel van mijn artikelen gaan tot nu toe over social news / social bookmark sites. Het leek mij aardig om op basis van deze losse krabbels een opzet voor zo'n site te maken. Ziehier het resultaat!

1. basisopzet
Berichten worden geplaatst van:
- eigen site / blog;
- site / blog van iemand anders.

Op basis van algoritme worden de berichten getoond op de social news / social bookmark site. Op de berichten kan worden gestemd. Dit geldt ook voor de reactie op een geplaatst bericht.

De stemming leidt tot:
- een klassement van best scorende personen;
- én een klassement van best scorende sites / blogs.

2. deelnemers
Elke deelnemer behoort tot één of meerdere van de volgende groepen:
- degenen die berichten toevoegen
- degenen die op berichten reageren
- degenen die berichten of reacties hierop beoordelen

3. reputatie
De reputatie van een deelnemer wordt bepaald door:
1. het aantal berichten dat hij / zij heeft toegevoegd
2. het aantal inhoudelijke reacties dat hij / zij heeft geplaatst op berichten van anderen
3. het aantal stemmen dat hij / zij ontvangt op:
- berichten die hij / zij heeft toegevoegd
- reacties die hij / zij heeft geplaatst op berichten van anderen
4. het aantal stemmen dat hij / zij heeft uitgebracht op:
- berichten die anderen hebben toegevoegd
- reacties die anderen hebben geplaatst op berichten

wegingsfactor
1./2./3. wordt 'gewogen' aan de hand van het specialisme van een deelnemer. Hoe unieker het specialisme, hoe groter het coefficiënt
4. de coefficiënt wordt bepaald door het moment van plaatsen (weet je als eerste te stemmen op (wat later blijkt) een succesvol bericht, dan heeft dat een positief effect op je reputatie)

4. voorzieningen
De voorzieningen die worden geboden zijn afhankelijk van zijn of haar specialisme. Specialisme wordt bepaald aan de hand van:
- het soort berichten dat hij / zij heeft toegevoegd
- reacties die hij / zij heeft geplaatst op een specifiek soort berichten van anderen

Door meer voorzieningen in het vooruitzicht te stellen wordt een actieve betrokkenheid / inbreng bevorderd. De voorzieningen bestaan uit:
- toegang tot totaalklassement goed scorende sites / blogs dat past bij het specialisme van de deelnemer
- beschikking tot rss feed van geplaatste berichten van andere leden
- starten van een 'studie' naar een specifiek onderwerp (op basis van een vraag / een stelling). Bij een 'studie' (moet een ander woord voor worden bedacht) gaat het niet om op zich staande bookmarks maar om sites / berichten die het specifieke onderwerp inhoud geven / 'versterken'.

Een simpele manier om orde te scheppen in (social) bookmarks

Het informatieaanbod op internet is groeiende. Zo ook mijn bookmarks. Tags helpen me de enorme hoeveelheid aan onderwerpen die ik bewaar terug te vinden. Wat ik bewaar heeft echter een ander belangrijk kenmerk. Soms ben ik geïnteresseerd in een internetsite, soms in een specifiek bericht.

Een site bewaar ik over het algemeen voor langere tijd als informatiebron, als referentiekader. Een bericht is vaak een tijdelijke bookmark omdat informatie nu eenmaal vluchtig is en op een gegeven moment achterhaald.

Het lijkt mij makkelijk bij een bookmark aan te kunnen geven of ik een site of een bericht bewaar. Zo heb je online een duidelijk onderscheid tussen wat wordt genoemd, een social bookmark (een site) en social news (een bericht).

Wil jij mijn stemtrekker worden?

Waarom doet het zelfde blogartikel het goed op de ene social bookmark site en niet op de andere? Neem het stemgedrag op twee artikelen van mij:

Nederlandstalige social bookmark sites, we hebben er genoeg van.
Ekudos: 1. Tipt: 2. NUjij: 8.

Of een verzoek aan Blogger, Movable Type, TypePad en WordPress om social bookmarking meer de ruimte te geven!
Ekudos: 7. Tipt: 4. NUjij: 3.

Het is niet zo dat mijn artikelen op een bepaalde bookmark site beter scoren. De grootte van een site, de snelheid waarmee artikelen worden toegevoegd, is ook niet van invloed...

Weet je wat het is, het gaat om de ene eerste stem. Als die er is, dan volgen er vaak meerdere kudos, stemmen, tips en wat al niet meer.

Daarom mijn oproep: Wil jij mijn stemtrekker worden?

PS:
Of deze oproep esthetisch verantwoord is. Ik denk van wel. Sites als Ekudos kijken kritisch naar de wijze waarop wordt gestemd. En da's prima! Fraude, vals spelen moet worden voorkomen. Dat mensen samenwerken, houd je altijd. Een goede social bookmark site houdt ook daar rekening mee.

Nederlandstalige social bookmark sites, we hebben er genoeg van.

Het valt niet mee een overzicht te maken van alle Nederlandstalige social bookmark sites. Al denk je ze allemaal te hebben, dan kom je al bookmarkend toch weer andere sites tegen. Tot nu toe heb ik de volgende sites gevonden:

EkudosNieuwsFilter
favrNUjij.nl
FiszNumarketing
FoodrankOpstarter
GrubbTagMos
GeenRedactieTipt
LinklogWat vinden wij over
MSN Reporter

Waarom deze zoektocht? Het viel mij op dat bij de lancering van NUjij.nl er aardig wat kritische geluiden te horen waren. "Alweer een Digg kloon!" was een veelgehoorde reactie. Als je net zoals ik probeer alle social bookmark sites in kaart te brengen, dan moet je bekennen dat ze inhoudelijk en wat betreft opzet nauwelijks van elkaar verschillen*. Ik kan bijvoorbeeld dit blogartikel aanmelden bij het merendeel van de bovenstaande sites.

Gelet op de reacties die te horen waren bij de lancering van NUjij.nl zou je verwachten dat we genoeg social bookmark sites hebben. Ik vraag me dat toch af. Bookmarken is een activiteit die nauw verbonden is met alles waar internet voor staat. Met de introductie van Web 2.0 is hier een sociaal aspect aan toegevoegd. We kunnen nu op internet elkaars bookmarks delen en van commentaar voorzien.

Uit oogpunt van continuïteit moeten social bookmark sites wel kritisch kijken naar de spelregels die ze stellen. Een (over)bekend voorbeeld is MSN Reporter. Zonder je te registreren kan je bij MSN Reporter een bookmark / een bericht toevoegen of van commentaar voorzien. Door de gebrekkige opzet kan je vrij eenvoudig het stemgedrag beïnvloeden**.

Al heb je het over stemgedrag, ik wil - en ik neem aan dat ik deze wens met meerderen deel - dat mijn bookmark op de voorpagina van de desbetreffende site verschijnt. Dit is moeilijk te bereiken bij een social bookmark site die veel rubrieken of tags kent. Het gaat mij bijvoorbeeld niet lukken dit artikel op de voorpagina van GeenRedactie te krijgen. Dit gegeven zou mij na verloop van tijd weerhouden om van dergelijke sites gebruik te maken.


Welke mogelijkheden zijn er voor social bookmark sites?
1.

Kies voor een andere opzet als Digg
Laat je bijvoorbeeld eens inspireren door een site of Stylehive of Squidoo.

2.

Kies voor een beperkt aantal categorieën, een specifieke doelgroep of verdeel je social bookmark site onder in aparte 'merken' .
Je krijgt bijvoorbeeld achtereenvolgens een social bookmark site over design, een die zich richt op kinderen en de NUjij Web 2.0 applicatie.

3.

Probeer aansluiting te vinden bij een portal of een nieuwssite.
Je bookmarks plaatsen op GeenRedactie wordt extra beloond omdat deze afhankelijk van het succes ook op GeenStijl terecht kunnen komen. Zo'n samenwerking zou bijvoorbeeld ook goed kunnen werken tussen een marketingsite als Marketing Online en Numarketing. Überhaupt denk ik dat social bookmarking op termijn niet alleen wordt aangeboden via aparte sites maar ook een onderdeel / functionaliteit gaat worden van een portal of een andere site. Misschien van een fansite van een voetbalclub?


* Door zich specifiek te richten op respectievelijk marketingnieuws en voedsel / drank vormen Numarketing en Foodrank hierop een uitzondering. Met een beetje goed wil zou je wat betreft inhoud een onderscheid kunnen maken tussen de sites waar infotainment berichten in trek zijn (denk aan GeenRedactie, MSN Reporter en NUjij) en waar internetgerelateerde artikelen de boventoon voeren (Ekudos, Tipt en Wat vinden wij over). En uiteraard kan je van GeenRedactie, MSN Reporter en NUjij nog zeggen dat ze een relatie hebben met een weblog, een portal of een nieuwssite.


** Er is onlangs een onderzoek verricht naar MSN Reporter.

Tags met versievermelding

Voortschrijdend inzicht. Onze mening hoe wij tegen zaken aankijken, verandert. Je zal nu bijvoorbeeld Web 2.0 anders omschrijven dan 1 - 2 jaar geleden.

Je inzichten mogen veranderen, maar de tag op basis waarvan je een item ooit hebt bewaard blijft altijd dezelfde. Nergens kan je aangegeven "ik verbind er nu een andere betekenis, een andere inhoud aan dit woord".

Zou het niet een idee zijn dat je een (versie)nummer of een ander symbool aan een tag kan toevoegen op basis waarvan te zien is dat je mening is veranderd. Bijvoorbeeld: web 2.01 en web 2.02.

Uiteraard is een tag met versievermelding alleen bruikbaar voor een applicatie waarvan alleen jij of waarvan je met een vast aantal personen gebruik maakt. Dus bijvoorbeeld niet voor een social bookmark site.