Join the club!

Ik leid een rijk clubleven. Mijn verhalen over plaatsen waar ik ooit ben geweest, publiceer en deel op 43places. Via Agester hoop ik te horen dat er goed uit zie, voor mijn leeftijd. Op Criticker recenseer ik alle films die ik ken. Contact met nieuwe en oude vrienden onderhoud ik op Hyves.nl en SchoolBANK.nl.
Toch laat niets mijn clubhart sneller slaan wanneer er een bepaalde status aan mijn lidmaatschap wordt ontleend. Zoals bij Dutch Directions, een initiatief waar "alle beste Nederlandse en Vlaamse weblogs onder één overzichtelijk dak" worden samengebracht. Daar wil je als blogger toch bijhoren!
Het enige wat mij opvalt is dat het vrij rustig is op dutchdirections.nl. Het laatste bericht aan de gemeenschap - Levensteken, bugfixes en een aankondiging - is van 27 januari 2007. Zoiets moet wel ten koste gaan van het clubgevoel, zou je zeggen. Niets is minder waar, dé club wordt op vele sites in ere gehouden. Kijk maar eens op de blogs van BlueAce, Jan Marijnissen en Vue Royale, vol trots glimt er het embleem van Dutch Directions.
De initiatiefnemers achter Dutch Directions zouden daar toch meer mee moeten doen. Nu denk ik niet onmiddellijk aan het heffen van contributie (naar inkomen uiteraard) maar meer inspraak voor zo'n trouwe gemeenschap is op zijn plaats. Een uitgangspunt zoals die bij social news sites wordt gebruikt, waar kan worden gestemd op berichten van aspirant leden / -sites en waar op basis van deze stemmen een volwaardig lidmaatschap kan worden gewonnen, zou niet verkeerd zijn. Zo houdt de gemeenschap zichzelf in stand en is er meer te beleven op dutchdirections.nl.
Overigens zouden social news sites op hun beurt weer iets kunnen opsteken van de clubgedachte, de kwalitatieve uitstraling van Dutch Directions. Nu stelt elke social news site middelen beschikbaar ter promotie van berichten. Maar waarom wordt zoiets niet voor de leden zelf ontwikkeld? Een icoon om op een blog te plaatsen voor degene die een 'topgebruiker' is.
In onze internetclub kunnen we nog veel van elkaar leren...

Samenwerken, een zege voor social news sites of juist niet?

Nu we net bekommen zijn van onze eerste complottheorie (zie mijn artikel NUik), kunnen we in mijn ogen stellen dat Nederlandstalige social news sites langzamerhand volwassen beginnen te worden. Hiermee wil ik maar gezegd hebben dat samenwerking, zoals dit gedaan is door Zapruder lezers, een social aspect is en dus een vaste bijeenkomstigheid op een social news site. Naarmate deze sites meer succes zullen oogsten, zal er meer worden samengewerkt. Ik heb daar persoonlijk niets op tegen zolang dit de nieuwswaarde maar ten goede komt. Voor degenen die zich hier niet volledig bij neer willen leggen volgen enkele tips:

Voor een houder van een social news site

Uiteraard is de houder van een social news site de aangewezen persoon om duidelijkheid te scheppen over de mogelijke en de geoorloofde samenwerkingsvormen. Op de eerste plaats door het stellen van duidelijke regels, met name op het gebied van stemmen (zie ook 'Mijn social news site is een tovenaar...'). Ten tweede kan per lid in kaart worden gebracht wie op een of meerdere artikelen van deze persoon heeft gestemd (denk hierbij bijvoorbeeld aan een tag cloud met alle namen van stemmers). Door ook de interesses van elk lid te tonen kan iedereen voor zich bepalen of er vals wordt gespeeld.

Voor een lid van een social new site
Zapruder heeft bereikt op NUjij wat deze site waarschijnlijk wou bereiken: een ander 'podium' om haar ideeën te ventileren. Voor degenen die in de ban zijn van complotten en dergelijke heb ik maar een advies: stemmen! Voor wie hier geen geloof aanhecht, geïrriteerd raakt door deze berichtgeving of denkt dat er op een oneerlijk manier wordt samengewerkt, zou ik zeggen: ga de discussie aan! Niet op jouw social news site maar op zapruder.nl. Geef duidelijk aan waar je het bericht bent tegengekomen voor je je oordeel geeft.

Mijn social news site is een tovenaar...

Social news sites staan (of vallen) bij de gratie van mensen, niet van techniek. Ik was dan ook verrast door het commentaar van eKudos op mijn artikel NUik. Hierin stel ik de vraag - eigenlijk retorisch bedoeld - dat het bij iedere social news site toch gaat om 'de meeste stemmen gelden'. Bij eKudos lijkt dit niet het geval te zijn:

"Om op je vraag (of het niet gewoon gaat om de meeste stemmen) in te gaan: nee, op eKudos zijn meer zaken van belang. Zo heeft iemand die net 1 minuut staat ingeschreven en snel even een stem uitdeelt minder invloed dan iemand die al geruime tijd actief bezig is."

Mij lijkt dat eKudos bij haar beantwoording teveel naar de techniek heeft gekeken. Natuurlijk moet 'de meeste stemmen gelden' wél het sociale, democratische grondbeginsel zijn van elke social news site. Dit uitgangspunt wordt gewogen / gecorrigeerd op basis van de volgende factoren:

1. datum nieuwsbericht
Wat vandaag heet van de naald is, is morgen oud nieuws.

2. reputatie leden
Hoe lang neemt iemand deel aan een social news site? Hoe actief neemt hij/zij deel? En wanneer stemt hij/zij?

3. onderlinge verhouding leden
Wordt er samengewerkt? Zijn er leden die constant op elkaars berichten stemmen?

4. waardering leespubliek
Dit is iets waar slecht inhoud aan wordt gegeven door social news sites. Jason Calacanis stelt dat 80% van de mensen alleen informatie consumeert en niet actief deelneemt, 19% neemt deel door te stemmen en commentariëren en 1% neem echt actief deel door onze informatie toe te voegen (80-19-1 regel).
Ik weet niet of deze percentages de juiste verhouding weergeven, maar feit blijft wel dat er door social news sites slecht rekening wordt gehouden met de overgrote meerheid; de 'stille' consument (zie: artikel NUik). Hoe goed wordt een social news site gewaardeerd door dit leespubliek?

5. misbruik
Verder zijn er ook nog een aantal regels om misbruik tegen te gaan. Je mag niet meer dan een account hebben, etc.

Wat ik vreemd vind is dat deze 'spelregels' nergens op een social news site te lezen zijn (dit geldt niet alleen voor eKudos). Is dit niet mogelijk enkel en alleen uit concurrentie-overwegingen en om verdere misbruik tegen te gaan? Een beetje vreemd vind je niet? De exacte berekening hoef ik niet te weten, wel denk ik dat een social news site inzicht moet geven in de factoren die bepalend zijn bij het stemmen. Social news sites staan (of vallen) bij gratie van mensen, niet bij techniek en zeker niet bij tovenarij.

En NUik!

Hoop gedoe in de NUjij-gemeenschap! Lezers van www.zapruder.nl stemmen op NUjij in groten getale voor berichten van hun favoriete website. Terwijl de gemeenschap zich bezint op tegenmaatregelen - onder andere de introductie van een Bury-knop - spreekt NUjij-hoofdredacteur Laurens Verhagen van groeistuipen. De legitimiteit van de Zapruder actie wordt niet in twijfel getrokken. Toch vestigt Laurens alle hoop op 'het zelfreinigend vermogen van de community'. Mocht dit niet werken, dan denkt ook de hoofdredacteur aan de introductie van 'negatieve stemmen'.

Net als alle andere sociale news sites concentreert Nujij zich op de werving en de redactie van content. Dat blijkt wel uit deze reactie. Een hoofredacteur kan immers zeggen "ik zie dit artikel niet zitten, ik ben tegen plaatsing". Dat is uiteindelijk het doel van tegenstemmen, "ik wil niet dat dit artikel onder de aandacht komt!". Een lezer kent dit voorrecht niet. En dat is in mijn ogen maar goed ook! Mijn mening over een bericht, moet anderen niet weerhouden dit nieuwsfeit te lezen. Als lezer zou ik het onbegrijpelijk vinden dat waarop ik stem teniet kan worden gedaan door een tegenstem van iemand anders.

Toch hoeft het hoge aantal Zapruder stemmen niet te beantwoorden aan de interesse van de gemiddelde NUjij-lezer. Wat Zapruder goed doet is het promoten van haar artikelen en met name het mobiliseren van haar lezers om op deze berichten te stemmen. Helaas schieten juist daar andere NUjij-leden, houders van een website / - blog, tekort. Voor deze groep geldt over het algemeen 'ieder voor zich, god voor ons allen'. Hierdoor is niet waarschijnlijk dat 'het zelfreinigend vermogen' een vuist gaat maken tegen een macht als Zapruder.

Op NUjij kan ik zowel de rol van redacteur als lezer vervullen. Het probleem is dat NUjij mij als redacteur redelijk goed kent, maar geen flauw idee heeft wat mijn interesses zijn als lezer. Om de simpele reden dat daar nooit is naar gevraagd (NUjij is op dit moment ook een soort 'sociale redactie site'). Al zouden alle NUjij-leden even actief stemmen / hun mening geven, dan hoeft dit geen probleem te zijn. Maar dat is niet het geval. Velen stemmen niet of laten zich wat betreft hun stemgedrag leiden door de mening van anderen (ze brengen bijvoorbeeld nooit als eerste een stem uit). Ook dit geeft een vertekend beeld.

NUjij moet in mijn ogen de interesses van haar lezers in kaart proberen te brengen. Alleen op basis hiervan kan aan een artikel meer of minder waarde worden ontleend. Een voorbeeld: ik plaats een artikel over een complottheorie. 30 van mijn collega-redacteuren zien dit artikel zitten. Toch zijn deze stemmen niet alleen bepalend voor de ranking van het artikel. Staat 'complottheorie' niet in de belangstelling van andere NUjij-lezers, dan belandt mijn artikel alsnog op de 'achterpagina'. Is echter ook de interesse van andere lezers hierin groot, dan verdient mijn artikel een prominente plaats op de voorpagina. Deze 'theorie' moet ook gelden voor Zapruder.

Tot slot nog dit. In reactie op de NUjij-perikelen meldt Tako vol trots dat dergelijke acties (als die van Zapruder) niet mogelijk zijn op eKudos. Dit alles dankzij een heel slim algoritme. Door deze reactie ga ik een beetje twijfelen aan de objectiviteit van eKudos. Immers, het is toch zo dat de meest stemmen gelden? En dat kan in mijn ogen niet teniet worden gedaan door een of ander algoritme. Zouden hebben we hier te maken met een of ander complot...