4e krabbel

Een 'social' opzet voor een social news / social bookmark site
Ik werk nu (bijna) twee maanden aan deze blog. Veel van mijn artikelen gaan tot nu toe over social news / social bookmark sites. Het leek mij aardig om op basis van deze losse krabbels een opzet voor zo'n site te maken. Ziehier het resultaat!

1. basisopzet
Berichten worden geplaatst van:
- eigen site / blog;
- site / blog van iemand anders.

Op basis van algoritme worden de berichten getoond op de social news / social bookmark site. Op de berichten kan worden gestemd. Dit geldt ook voor de reactie op een geplaatst bericht.

De stemming leidt tot:
- een klassement van best scorende personen;
- én een klassement van best scorende sites / blogs.

2. deelnemers
Elke deelnemer behoort tot één of meerdere van de volgende groepen:
- degenen die berichten toevoegen
- degenen die op berichten reageren
- degenen die berichten of reacties hierop beoordelen

3. reputatie
De reputatie van een deelnemer wordt bepaald door:
1. het aantal berichten dat hij / zij heeft toegevoegd
2. het aantal inhoudelijke reacties dat hij / zij heeft geplaatst op berichten van anderen
3. het aantal stemmen dat hij / zij ontvangt op:
- berichten die hij / zij heeft toegevoegd
- reacties die hij / zij heeft geplaatst op berichten van anderen
4. het aantal stemmen dat hij / zij heeft uitgebracht op:
- berichten die anderen hebben toegevoegd
- reacties die anderen hebben geplaatst op berichten

wegingsfactor
1./2./3. wordt 'gewogen' aan de hand van het specialisme van een deelnemer. Hoe unieker het specialisme, hoe groter het coefficiënt
4. de coefficiënt wordt bepaald door het moment van plaatsen (weet je als eerste te stemmen op (wat later blijkt) een succesvol bericht, dan heeft dat een positief effect op je reputatie)

4. voorzieningen
De voorzieningen die worden geboden zijn afhankelijk van zijn of haar specialisme. Specialisme wordt bepaald aan de hand van:
- het soort berichten dat hij / zij heeft toegevoegd
- reacties die hij / zij heeft geplaatst op een specifiek soort berichten van anderen

Door meer voorzieningen in het vooruitzicht te stellen wordt een actieve betrokkenheid / inbreng bevorderd. De voorzieningen bestaan uit:
- toegang tot totaalklassement goed scorende sites / blogs dat past bij het specialisme van de deelnemer
- beschikking tot rss feed van geplaatste berichten van andere leden
- starten van een 'studie' naar een specifiek onderwerp (op basis van een vraag / een stelling). Bij een 'studie' (moet een ander woord voor worden bedacht) gaat het niet om op zich staande bookmarks maar om sites / berichten die het specifieke onderwerp inhoud geven / 'versterken'.

2 reactie(s):

Henri van den Hoof zei

Interessant concept zet je neer. De huidige Social Bookmarking sites hebben zeker hun beperkingen die hiermee toch wel wat ingeperkt kunnen worden. Kijk trouwens ook eens naar: http://franticindustries.com/blog/2007/04/16/if-success-is-quantified-the-market-makes-less-sense/. Ook een leuk artikel over 'cumulatief voordeel' in de context van social bookmarking.

peter zei

Dank voor de tip, Henri. Is inderdaad een leuk artikel