Mijn social news site is een tovenaar...

Social news sites staan (of vallen) bij de gratie van mensen, niet van techniek. Ik was dan ook verrast door het commentaar van eKudos op mijn artikel NUik. Hierin stel ik de vraag - eigenlijk retorisch bedoeld - dat het bij iedere social news site toch gaat om 'de meeste stemmen gelden'. Bij eKudos lijkt dit niet het geval te zijn:

"Om op je vraag (of het niet gewoon gaat om de meeste stemmen) in te gaan: nee, op eKudos zijn meer zaken van belang. Zo heeft iemand die net 1 minuut staat ingeschreven en snel even een stem uitdeelt minder invloed dan iemand die al geruime tijd actief bezig is."

Mij lijkt dat eKudos bij haar beantwoording teveel naar de techniek heeft gekeken. Natuurlijk moet 'de meeste stemmen gelden' wél het sociale, democratische grondbeginsel zijn van elke social news site. Dit uitgangspunt wordt gewogen / gecorrigeerd op basis van de volgende factoren:

1. datum nieuwsbericht
Wat vandaag heet van de naald is, is morgen oud nieuws.

2. reputatie leden
Hoe lang neemt iemand deel aan een social news site? Hoe actief neemt hij/zij deel? En wanneer stemt hij/zij?

3. onderlinge verhouding leden
Wordt er samengewerkt? Zijn er leden die constant op elkaars berichten stemmen?

4. waardering leespubliek
Dit is iets waar slecht inhoud aan wordt gegeven door social news sites. Jason Calacanis stelt dat 80% van de mensen alleen informatie consumeert en niet actief deelneemt, 19% neemt deel door te stemmen en commentariëren en 1% neem echt actief deel door onze informatie toe te voegen (80-19-1 regel).
Ik weet niet of deze percentages de juiste verhouding weergeven, maar feit blijft wel dat er door social news sites slecht rekening wordt gehouden met de overgrote meerheid; de 'stille' consument (zie: artikel NUik). Hoe goed wordt een social news site gewaardeerd door dit leespubliek?

5. misbruik
Verder zijn er ook nog een aantal regels om misbruik tegen te gaan. Je mag niet meer dan een account hebben, etc.

Wat ik vreemd vind is dat deze 'spelregels' nergens op een social news site te lezen zijn (dit geldt niet alleen voor eKudos). Is dit niet mogelijk enkel en alleen uit concurrentie-overwegingen en om verdere misbruik tegen te gaan? Een beetje vreemd vind je niet? De exacte berekening hoef ik niet te weten, wel denk ik dat een social news site inzicht moet geven in de factoren die bepalend zijn bij het stemmen. Social news sites staan (of vallen) bij gratie van mensen, niet bij techniek en zeker niet bij tovenarij.

1 reactie(s):

Patrick zei

Ik ben mooi de software aan het testen zodat ik alle ins en outs van het pakket door heb en dan ga ik er tegenaan