favr.nl

Het goede en het iets minder goede aan onze beste social bookmark / social news sites.

Net zoals Watvindenwijover.nl is ook favr.nl een social bookmark site. Op favr.nl is hier het volgende over te lezen: "favr.nl is een website waarmee je favorieten (bv. websites of artikelen) kunt bijhouden en delen. Favorieten kunnen beoordeeld worden door andere gebruikers waardoor de best beoordeelde favorieten naar boven komen."

Daar schuilt ook het probleem; favorieten worden op favr.nl niet of nauwelijks beoordeeld. Verder is favr.nl ook nog beta. Persoonlijk verwacht ik dan meer inbreng van de ontwikkelaars.
De site geeft mij het gevoel van "alles is klaar en nu maar kijken wat er gebeurt. We zeggen dat het beta is, kunnen we ons ook geen buil vallen." En dat is jammer.
Favr.nl is beslist geen verkeerde site, maar zal verder inhoud moeten geven aan de inbreng van favorieten (content!) en aan nieuwe functies. Zo niet, dan blijft deze social bookmark site beta.


0 reactie(s):