Stel, je heet Peter Voets en je kan niet voetballen...

Moeten Web 2.0 toepassingen iets opsteken van de kritiek op Wikipedia?
Ik zal er niet om heen draaien: ik sta op Wikipedia. Toegegeven, er staan wat feitelijke onjuistheden in. Zo kan ik bijvoorbeeld niet voetballen, laat staan dat ik anderen kan vertellen hoe ze dat moeten doen. Maar goed, ik sta vermeld!


Zoals je waarschijnlijk weet wordt er de laatste tijd forse kritiek geleverd op deze wiki encyclopedie (kijk bijvoorbeeld eens op Wikiality.com). De kritiek richt zich op het amateuristische en hierdoor ongeloofwaardige karakter van Wikipedia. Het democratische principe dat iedereen eraan kan meewerken lijkt in de praktijk een zwakke plek te zijn. Teksten kunnen anoniem worden gewijzigd. Hierdoor zijn er gebruikers die onophoudelijk teksten van anderen redigeren.

Zelfs Lawrence Mark Sanger, medeoprichter van Wikipedia, deelt de kritiek en heeft zijn zinnen gezet op de nieuwe online encyclopedie Citizendium. Anoniem een bijdrage leveren is niet mogelijk bij 'a citizens' compendium of everything'. Iedereen blijft zo verantwoordelijk voor zijn of haar tekst. Daarnaast bestaat het plan dat de informatie wordt beoordeeld door een redactieteam van wetenschappers en intellectuelen.

Dat de uitgangspunten voor een website als Wikipedia moeten worden bijgesteld en dat er een alternatief wordt geïntroduceerd is op zich - zeker na verloop van tijd - niet zo verwonderlijk. Het neveneffect is wel dat aan het fundament van Wiki wordt geknaagd en misschien wel aan het 'sociale' aspect van de meeste Web 2.0 toepassingen.

Meer Web 2.0 toepassingen moeten een zorgvuldige afweging maken tussen kwantiteit (groei aantal aanmeldingen) en kwaliteit (doelstelling, gebruiksvoorwaarden). Zeker bij de introductie van een nieuwe site gaat alle aandacht uit naar het werven van zoveel mogelijk nieuwe leden / gebruikers. Onder het mom van 'we willen niemand afschrikken' wordt er minder gelet op de huisregels, de gebruiksvoorwaarden. Uiteraard zijn leden / gebruikers van levensbelang voor de levensvatbaarheid van een Web 2.0 toepassing, maar als dat uiteindelijk leidt tot onbetrouwbare informatie, zoals bij Wikipedia, wordt het doel ook gemist.

5 reactie(s):

Digitaal magazine zei

Prachtig stuk haha super!

Henri zei

Ze zijn er wel snel achter, want je pagina is al verwijderd... ;-)

peter zei

@henri, wat je bedoel?

Jimmy Shelter zei

De link die je plaatste werkt niet, vandaar dat de pagina niet lijkt te bestaan.
Er staat een / teveel achter.

peter zei

okay, aangepast. Dank jimmy shelter